#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bố mẹ mình đã nói với mình nhiều lần là không lên đi về muộn nhưng mình chẳng bao giờ nghe điều ấy, và đến một ngày mình đã phải trả giá cho những gì mà mình đã làm, đời đúng là không như mơ các bạn ạ, đúng là nhiều khi mình nghĩ một chuyện nó lại ra một chuyện khác ấy chứ, nhưng thôi mấy việc ấy kệ đi mình biết là mình cũng không thể làm được điều gì có thể thay đổi được điều đã và đang diễn ra mà, chỉ có thể là chấp nhận mà thôi, nhưng chuyến xe lần này mình chẳng bao giờ có thể quên được ấy chứ, nó là thứ duy nhất khiến mình mất đời con gái ấy

Diễn viên tham gia phim

N/A