#Sever 1#Sever 2
Dậy thêm cho em gái cấp 3 thằng anh dậy luôn cách phòng chống bệnh tình dục

Dậy thêm cho em gái cấp 3 thằng anh dậy luôn cách phòng chống bệnh tình dục

0 0 votes

Nội dung phim

Sắp thi đến nơi rồi mà đauws em gái nó chẳng biết cái mẹ gì cả, mà là một học sinh giỏi chính vì thế mình rất muốn được kèm cặp dậy cho nó về cách học làm sao cho nó nhanh nhất, đương nhiên là cuộc đời có nhiều biến số đối với nó là như nào mình không biết nhưng đối với mình thì mình sẽ dậy cho nó môn sinh học trước, nhìn nó ngon xinh như này đương nhiên là môn sinh học rất phù hợp đối với nó, và mình cũng là một trong những tuyển thủ dường chiếu để có thể làm được điều này mà có vấn đề gì đâu he he, mọi thứ đối với mình nó là quá bình thường luôn ấy chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A